Digitukea etänä ja läheltä

Digitukea etänä ja läheltä

Koulutuksen tavoitteet:

Osallistuja

 • Tunnistaa aliedustetuista ryhmistä potentiaalisia tietotekniikan opetuksen ja digituen asiakasryhmiä ja heidän osaamistarpeitaan
 • kehittää uudenlaisia ratkaisuja tietotekniikan koulutuksen toteuttamiseen
 • suunnittelee asiakasryhmille joustavia digituen muotoja

Toteutustapa 

 • Koulutus sisältää 5 webinaaria (1,5 h/webinaari) ja oman työn kehittämistä etätyöskentelynä. Webinaareissa ideoidaan uusia toimintamalleja omaan opistoon, jaetaan kokeilujen tuloksia ja hyviä käytänteitä muualla tarjottavista digituen malleista.
 • Webinaarilinkki ja tarkemmat ohjeet toimitetaan ilmoittautuneille sähköpostilla.
 • Osallistujilla on mahdollisuus hakea koulutuksesta osaamismerkki

Webinaarien teemat

 • Näkökulmia digitukeen
 • Hyviä käytänteitä meiltä ja muualta
 • Ideoita omaan opistoon
 • Suunnitelmista käytäntöön
 • Digituen nyyttikestit

Kouluttajat ja lisätietoja

 • KM, suunnittelijaopettaja Juhana Mykrä, Helsingin työväenopisto
  09 31088637, juhana.mykra@hel.fi

   
 • FT, yliopettaja Katri Aaltonen, Haaga-Helia ammatillinen opettajakorkeakoulu
  040 4887523, katri.aaltonen@haaga-helia.fi

   

Tulostettava esite