Osaamisperustaisuutta koulutuksiin 16.1. - 14.5.2020

RYHMÄ TÄYNNÄ

Koulutuksen tavoitteet

Osallistuja:

  • Ymmärtää osaamisen tunnistamisen ja tunnistamisen ajattelumallit ja –käytänteet eri koulutusasteilla
  • Kehittää kurssisisältöjen ja erilaisten oppimisympäristöjen osaamisperustaisuutta
  • Osaa ohjata oppimista osaamistavoitteiden suunnassa, arvioida osaamista ja antaa siitä palautetta
  • Osaa suunnitella osaamismerkkejä omiin koulutuksiinsa.

 

Toteutustapa

Koulutus toteutetaan kokonaan verkossa.

Koulutus sisältää 5 x 1,5 h webinaareja ja oman työn kehittämistä etätyöskentelynä. Etätehtävissä osallistujat suunnittelevat uuden osaamisperustaisen koulutuksen tai uudistavat jo olemassa olevia koulutuksia. Kehiteltyjä ideoita ja kokeiluja jaetaan yhteiseillä oppimisalustalla. Haaga-Helian kouluttaja ohjaa yhteistä työskentelyä oppimisalustalla ja antaa palautetta etätyöskentelynä tuotetuista uusista ideoista.

Webinaarit ovat  klo 13.30 - 15.00:

to 16.1.2020
ma 10.2.2020
to 19.3.2020
ke 15.4.2020
to 14.5.2020

Osallistujalla on mahdollisuus hakea koulutuksen teemasta osaamismerkki.

Lisätietoja
lehtori Petja Sairanen, petja.sairanen@haaga-helia.fi

RYHMÄ TÄYNNÄ

Tulostettava esite